Skalní umění jako cesta do jiných světů

8. 1. 2024

Hvězdárna a planetárium Brno Vás srdečně zve dne 29. února 2024
v 18:00 na odbornou popularizační přednášku s názvem
SKALNÍ UMÉNÍ JAKO CESTA DO JINÝCH SVĚTŮ
RNDr. Václav Cílek, CSc.
spisovatel, geolog, pedagog
Skalní umění jsou různé kresby a obrazce vytvářené na skalách. U
australských Aboridžinců se jedná o nejdelší výtvarnou tradici světa, ve
které se podobné motivy objevují už 40 tisíc let. Přestože je obtížné
shodnout se na významu skalního umění, tak se v posledních desetiletích
vrací v dílech výtvarníků jako je Jitka Válová či František Skála a
dalších, jako kdybychom budovali nové duchovní základy světa napůl
nevědomě, ale skoro od počátků lidského času.
Tuto přednášku doprovodí svými písněmi Oldřich Janota

VSTUPENKY ZDE

Tato odborná přednáška se odehraje v sále velkého planetária (tzv.
digitária) s kapacitou 189 míst k sezení. Vstupné činí 200 Kč. Těšíme se na
vás