Adopce < BluelandAdopce

Adopce dětí na dálku

Podporujeme děti z Himálaje. Pro malé školáky jsme postavili školu vysoko v horách, iniciovali první snowboardowou školu v Zanskaru, donesli mnoho knih a založili knihovnu. Stále se snažíme být aktivní a podporovat děti vysoko v Himaláji.

Pomoci můžete i vy ! Adopcí na dálku pomůžete mnoha dětem získat základní vzdělání.


Škola v Kargyaku

7. třída

 

Sonam Choedon               Stanzin Tsomo

6. třída

     

Stanzin Chuskit               Stanzin Chuskit Chimet    Stanzin Chuskit Sonam    Stanzin Youdon

 

Stanzin Samchok

                             
Škola v Manali

6. třída

Tenzin Gaphel      

sponzor:Anna Krátká  

4. třída

 

Tenzin Zotpa

sponzor:Ladislav Dospiva


Škola v Raru

8.třída

Stanzin Tsewang