Finanční pomoc

Chcete pomoci?

Vaše peníze nám pomohou financovat:

- chod školy ( plat školníka, opravy školní budovy a solární elektrárny, vybavení tříd, školní pmůcky)

- celoroční výuku urdštiny na prvním a druhém stupni základní školy

- provoz hostelu (plat vychovatele a kuchaře v jedné osobě, vybavení hostelu tj. matrace, deky atd., 
  zajištění stravovaní pro ubytované děti)

- návazné studium v internátních školách

Celá částka z darovaných peněz je plně využita na projekty.

Pomoci můžete finančně, převodem na účet BlueLand z.s.

Bankovní spojení: CZK 2900351518 / 2010 

Účet je veden u Fio banky, a.s

 

 

Děkujeme Vám za vaši podporu