Finanční pomoc

Pomoci můžete finančně, převodem na účet o.s BlueLand. Sbírkový účet je veden u FIO banky, a.s

Bankovní spojení:          číslo účtu:   2900351518

                                    kód banky:  2010

 

Děkujeme Vám za vaši podporu