Solární elektrárna pro školu v Himálaji

V souvislosti s výstavbou školy jsme se rovněž pustili do realizace projektu  "Solární elektrárny pro školu v Himálaji", jehož cílem bylo a je zajistit elektřinu pro novou školu.

Lokalita: Indie, stát Džammú a Kašmír, pohoří Zanskar, vesnice Kargyak

Dodnes totiž vesnice kvůli své izolovanosti nemá žádné vnější prostředky pro získávání elektrické energie. V současné době se lidé musejí spoléhat na denní světlo a malé solární panely, které jim poskytují dvě až tři hodiny světla denně.

Projekt solární elektrárny se skládal z istalace solárních panelů a uceleného systému skladování a rozvodu energie po škole, včetně zajištění baterií, měničů, jističů, regulátoru nabíjení atd. Tento komplexní systém  umožňuje mít k dispozici elektřinu i v době, kdy je sluneční aktivita nízká. V oblasti, kde je až 300 slunečných dní v roce, lze předpokládat velkou úspěšnost a účinnost projektu.

Nová solární elektrárna poskytuje dětem nejen světlo, ale díky možnosti dobíjení počítačů také možnost osvojit si základní počítačové dovednosti. Nicméně využití elektřiny není omezeno pouze na děti. Profitovat z ní mohou i ostatní obyvatelé vesnice. Do školy si totiž chodí dobíjet baterie do svých kapesních baterek nebo mobilních telefonů.

Děti před školou

Realizace projektu „Solární elektrárna pro školu v Himálaji“  završila dokončení tzv. pasivního domu, jehož stavba trvala více než 2 roky. Budova byla slavnostně otevřena v létě 2012. Samotná budova je navržena tak, aby využívala výhody sluneční energie, která v kombinaci s jižní orientací čelní fasády a pomocí technologie tzv. Trombeho stěny a teplovzdušné cirkulace vytápí učebny během dlouhých zimních měsíců trvajících od října až do března.

Revolučnost tohoto projektu spočívá v tom, že se významně odchyluje od stereotypních modelů škol stavěných indickou vládou. Ty bohužel neberou zřetel na klimatické podmínky ve vysokohorském terénu a jsou stavěny stejným způsobem, jako v jiných oblastech mimo hory.
 

Vesnice Kargyak, Indie

Vlastní fotovoltaický systém byl nainstalován v průběhu srpna 2012. Oproti původnímu plánu byl počet akumulátorů i panelů zvýšen na 6ks. Díky změně konstrukce střechy bylo možno umístit panely přímo na budovu školy, což výrazně zkrátilo přívodní délku kabelů. Panely jsou schopny dodat maximální odbíjecí proud 27A. Garantovaný maximální úbytek výkonu panelů v následujících dvaceti letech je dvacet procent. Sklon panelů a jejich expozice byly voleny pro získání potřebného množství energie také v nejnepříznivějších podmínkách roku, kdy teplota často klesne na - 40 ° C a vítr z okolních ledovců je silný a ledový.

Solární elektrárna na střeše školy ve vesnici Kargyak, pohoří Zanskar, Himálaj, Indie

Hlavní řídicí jednotka s integrovaným regulátorem Phocox CX 40 byla  umístěna do učebny přímo pod nainstalované panely. Její součástí jsou i sloty pro ochranné pojistky 1x50 a 4x15A, které chrání regulátor a jednotlivé větve proti přetížení a zejména pak proti požáru. Na výstup z baterií, vyvedený na hlavní řídící jednotku, je napojen také měnič napětí o výkonu max. 180W. Dobře izolovaný box se šesti gelovými bateriemi byl umístěn vedle skříňky na regulátor. Všechny dřevěné boxy a skříňky se sestavovaly na místě,  doslova na koleně.

V modré bedně nalevo jsou baterie a ve skřínce napravo je uzamčen regulátor

Výstup elektrárny tvoří 4 samostatné větve. První větev napájí světla v zadní a prostřední třídě, druhá napájí světla v první třídě, chodbě a předsíni. Jako světel je použito LED pásu o výkonu cca. 25W a úsporných žárovek 7 a 20W. Třetí a čtvrtá větev je vyvedená do zadní a prostřední místnosti, obě jsou zakončeny auto zásuvkou. Přístroje, které se dají připojit na auto zásuvky jsou umístěny v uzamykatelných skřínkách – dva univerzální zdroje pro notebook, nabíječka pro AA, AAA baterie a 9V akumulátory a univerzální nabíječka mobilních telefonu, MP3 přehrávače apod.

Filmový klub - děti chodily v létě skoro každý den do školy na večerní pohádky.

Veškeré rozvody a zapojení byly odborně provedeny. Celý systém byl podroben noční zátěžové zkoušce při které byly po dobu cca. 15h zapnuty veškerá světla [cca. 21A]. Tato zkouška trvající trojnásobek plánovaného denního odběru proběhla úspěšně [kapacita baterií nepoklesla pod 50 procent]. Následující slunečné počasí dobíjelo baterie proudem cca. 27A – což ukazuje na správnou funkci a výkon všech instalovaných panelů. Během dalších 14 dnů byl dále chod elektrárny pozorován, byly provedeny drobné úpravy a byl zaškolen obsluhující personál. Předpokládaná minimální životnost jednotlivých komponentů je 5 let pro akumulátory a 25 let pro panely, řídící jednotku, rozvody, světla atd. [za předpokladu řádné údržby a servisních kontrol]. Celý systém byl konstruován s velkým důrazem na bezpečnost, účelnost a udržitelnost.

Projektovou dokumentaci, realizaci a dokončení systému provedl Ing. Václav Klapetek, PhD. a Ing. Michal Kodym


Realizační tým: Ing. Michal Kodym a Ing. Václav Klapetek, PhD.
 

Tento projekt se nám podařilo uskutečnit díky podpoře Foundation Veolia Environnement, Nadace Telefónica, Nadace Mladá Fronta a soukromým dárcům Mgr. Petru Fučíkovi a Timpovi - Štefanu Hirošovi. Všem srdečně děkujeme!


Příloha.1 Foto dokumentace
Nákup solární panelů v industriální části Dillí
 
 
Přeprava z Dillí do základního tábora trvá dva dni. Cesta vede přes 4tisícové sedlo a v době monzunů  je tato jediná spojnice pohoří  Himálajem. Často bývá na několik desítek hodin zablokována kvůli sesuvům půdy.
 
 
V základním táboře už na nás čekají koňáci a společně nakládáme  solární panely na koně. Dřevěná konstrukce na panely se neosvědčila a tak je první půlden nesli koňáci na zádech. Druhý den se přivázali k našemu zděšení na koně bez konstrukce. Pětidenní cestu k naší radosti vydržely koně, panely i baterie.
 
 
Přeprava solárních panelů. Naší karavanu 22 koní vedl zkušený koňák Norbu z vesnice Drača. Sklo se převáželo na třikrát, díky nehodám koňů, které na úzkých stezkách často uklouzly a sklo se rozbily.
 
 
Cesta do vesnice vede přes sedlo Šinkula ve výšce 5.150 m n.m
 
 
I v létě se brodíme sněhem.
 
 
Vesnice Kargyak leží ve výšce 4 200m n. m a lidé se zde živí zemědělstvím a chovem dobytka.
 
 
Domácnosti mají vybaveny velmi skromně. Centrem každé místnosti jsou kamna na jačí sušený trus.
Solární panely se instalovaly přímo na střechu školy.
 
 
Šest solárních panelů na střeše školy.
 
 
Solární panely se instalovaly přímo na střechu školy.
 
 
 
Příprava stojanů na panely a dřevěných boxů na baterie a řídící jednotku. Vašek měl za pomocníka Stanzina Odzera.
 
 
Veškerý nábytek do školy jsme si vyrobili sami na koleni. Michal byl ve vesnici pasován na truhláře. Vesničané jen žasli, co lze vyrobit z pár dovezených prken.
 
 
Holá místnost se pomalu přeměňovala v modrobílou třídu. Děti chodily na kroužek šití a vymýšlely si své vlastní modely a hračky. Hodně času jsme věnovali i zašívaní kalhot!
 
Osvětlená škola. Děti zůstávaly ve škole pravidelně i do deváté hodiny večerní.

 

Děkujeme všem za finanční  podporu, díky které jsme mohli realizovat projekt solární elektrárny.

 Tým BlueLand