Benefiční prodej Waflí

4. 1. 2014

Skupina dobrovolníků z Antwerp uspořádala benefiční prodej waflí pro děti z Kargyaku.

Rádi bychom poděkovali skupině aktivistů z Antwerp, Belgie, kteří dne 4.1.2014 uspořádali na jedné z hlavních tříd Antwerp benefiční prodej waflí. Získali tak peníze, které pomohli částečně pokrýt náklady na učitele Urdštiny a na místního školníka ve škole v Kargyaku.

Velmi si ceníme  nadšení a energie, kterou do této celodenní akce, v chladném lednovém dni, vynlaožili. Mnozí z nich dělali těsto a pekli waffle vůbec poprvé a tak měli zpočátku plné ruce práce. Prodávali nejen waffle, ale i čokoládu a čaj. Podařilo se jim získat cenných 1.100 Euro.  
Naše velké díky patří Bridgit, Theoovi, Tenzinovi, Pempě, Sonamovi, Songtsee, Anne, Tsewangovi a Else.

Vice v dopise od Tennama…