Odzer na léčebném pobytu v Janských Lázních

17. 5. 2010

Druhý měsíc svého pobytu v Čechách strávil Odzer v Janských Lázní v Krkonoších. Pobyt mu pomohl udělat další krůček na jeho dlouhé cestě k uzdravení. Pro Odzera to byla vůbec první rehabilitace pod odborným vedením.

Na tři týdny odjel Odzer do Janských Lázní v doprovodu  jeho opatrovnice Gabriely z o.s.BlueLand. Tento pobyt byl vlastně prvním impulsem k Odzerovo návštěvě Čech. Přestože všechny operace v Dillí byly skvělé a bez komplikací, chlapci se v Indii nikdy nedostalo odborné pooperační péče.
Za tři týdny pobytu v milém prostředí Krkonoš se Odzer velmi rychle dostal do režimu lázní. Jenom pro představu vám ukážeme, jak vypadal denní rozvrh našeho malého pacienta.

Individuální fyzioterapie na posílení svalstva a protažení kontrakcí s cvičitelkou Terezou

6:30 budíček
7:00 snídaně
7:15   –   9:50   škola
10:30 – 11:00   plavání
11:30 – 12:00   individuální fyzioterapie
12:00 – 12:30   oběd
12:30 – 13:00   bioptronová lampa (na lepší hojení jizev)
13:00 – 13:45   vazivová masáž
14:00 – 14:30   pohybové cvičení
14:30 -  15:00   svačina
15:00 – 17:00   klimatoterapie
17:00 – 17:30   večeře
18:45 večerníček a spát

Tento program se opakoval denně a pro Odzera to byl celkem zápřah, soudě z toho, že po večerníčku opravdu zalehl a spal. Jeho režim se tak oproti rodnému Kargyaku velmi změnil. V jeho rodné vesnici totiž děti běžně jedí až v deset hodin večer a školu začínají až v po deváté hodině ranní.

Co tento pobyt Odzerovi přinesl?

Pravidelnou a odbornou péči fyzioterapetů a masérů, zesílení a lepší pohyb pravé ruky a prstů, zvláčnění jizev a v neposlední řadě i pocit, že na tomto světě není jediný, který má v dětství trápení. Pobyt v klidném prostředí Krkonoš a probouzející se jaro měl na dětskou duši Odzera pozitivní vliv a to i přes to, že třítýdenní pobyt v lázních je opravdové minimum.


Škola v Janských Lázních  lázních                                         S kamarádem Míšou 

Za uskutečnění Odzerova pobytu v lázních děkujeme všem, kteří se podíleli na benefičním koncertě Yes, Odzer can! a soukromému dárci Standovi Příhodovi. Děkujeme také všem pracovníkům Janských Lázní, kteří se s Odzerkem pracovali i přes jazykovou bariéru a především paní učitelce Nadě Trenčianské za lásku, s jakou se o Odzera ve škole starala.