Benefiční dražba dětských kreseb a fotografií

23. 7. 2011

Rádi bychom tímto poděkovali Sunny Canadian School a Galerii Havelka za uspořádáni benefiční výstavy a za podporu projektu výstavby základní školy v indickém Himálaji. V pondělí 9.5.2011 se v Galerii Havelka sešli děti a rodiče ze Sunny Canadian School spolu s příznivci sdružení BlueLand.

Akademická malířka Anna Matoušková během zahájení představila program, díky němuž se žáci školy  mohly podílet na benefiční akci. Kresby a malby zobrazující náměty z dětských her, domova i přírody vytvořily děti z mateřské i základní školy Sunny Canadian School. Nechyběly ale ani modely letadel nebo pískované sklo.

Na výstavě byly k vidění také kresby dětí z Indie. Obrázky s většinou buddhistickými náměty nejčastěji znázorňovaly buddhistické kláštery a vrcholky Himálají. Exotické fotografie z oblasti „Malého Tibetu“ v indickém Himálaji a prezentace výstavby základní školy v Zanskaru přiblížily návštěvníkům svět buddhistické komunity žijící v těžko dostupných místech naší planety.

22 dětských kreseb a 4 fotografie byly vydraženy v benefiční dražbě, jejíž výtěžek poslouží Občanskému sdružení BlueLand k dostavbě ekologicky šetrné základní školy v indickém Zanskaru.
Celkem se vydražilo za 23 tisíc Korun českých, což je dostatečná finanční částka na stavbu opěrných zdí budovy školy. Mockrát děkujeme zřizovatelce školy Sunny Canadian School Ing. Alice Štunda, galeristce  Galerie Havelka Jitce Grigerové, Akademiské malířce Anně Matouškové a samozřejmě všem účastníkům dražby.

Velkou galerii krásných fotografií z výstavy, náhledy a seznam dětských kreseb nebo ohlasy v médiích najdete na stránkách Galerie Havelka zde.

S velkými díky Občanské sdružení BlueLand