Pokáč v Halštatském dómu jeskyně Býčí skála

15. 7. 2021

Benefiční koncert Pokáče 19. 9. v 16:00 v Halštatském dómu jeskyně Býčí skála. Můžete se těšit na unikátní zážitek v nepřístupné jeskyni, která je výjimečná nejenom svojí skvělou akustikou, ale také " nezaměnitelným "geniem loci".

Jeskynní prostory Býčí skály jsou známy lidem už od eneolitu, byly obývané lovci sobů před dvaceti tisíci roky. V průběhu věků se jeskyně využívala nejenom jako obydlí, ale též jako svatyně, rituální kovárna a posvátné místo středoevropského významu. Nejznámější je ovšem nález tzv. halštatského pohřbu z keltského období s bronzovým ikonickým býčkem a spoustou jiných artefaktů. Jeskyně je během roku veřejnosti nepřístupná.

Výtěžek z koncertu bude použitý z.s. Blueland na financování školy v Kargyaku, kterou postavil a o jejíž provoz se stará